Εσπερίδα με θέμα την Ανάπτυξη και Στρατηγική μικρό-μεσαίων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 17:00, στο Συνεδριακό του ΕΒΕ Χανίων.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εσπερίδας:

16:30 – 17:00

Προσέλευση

 

17:00 – 17:30

Χαιρετισμοί

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013

17:30 – 17:50

Οι στόχοι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη της περιόδου 2014-2020

Δημήτριος Μελάς, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

17:50 – 18:10

Υφιστάμενη κατάσταση Ελληνικής αγροτικής παραγωγής – Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα

Νικόλαος Γιαννούλης, εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Χανίων για θέματα Πρωτογενή Τομέα

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

18:10 – 18:30

Η εμπειρία εφαρμογής του Στρατηγικού Μάνατζμεντ στις μικρο-μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Δανίας. H περίπτωση της DAAS

Torben Ulf Larsen, Σύμβουλος της DAAS (Danish Agricultural Advisory Service)

18:30 – 18:50

Η εμπειρία εφαρμογής του Στρατηγικού Μάνατζμεντ στις μικρο-μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Γαλλίας. Η περίπτωση του Αγροτικού Επιμελητηρίου Γαλλίας

Frank Pervanchon, Σύμβουλος Αγροτικού Επιμελητηρίου Γαλλίας, APCA - RESOLIA (Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture - Permanent Assembly of the Chamber of Agriculture).

18:50 – 19:10

Συζήτηση

19:10 – 19:30

Διάλειμμα για καφέ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

19:30 – 19:50

Παρουσίαση του έργου Leonardo – STRAT Training «Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβούλων και εργαλείων για μια κοινή στρατηγική στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις»

Nathalie Bletterie,  Υπεύθυνη Εκπαίδευσης συμβούλων στην SupAgro Florac Γαλλίας, μέλος ομάδας συντονισμού έργου Leonardo

19:50 – 20:10

Εκπαίδευση εκπαιδευτών και συμβούλων μέσω του έργου STRAT – Training στις αναγκαίες δεξιότητες και σε εργαλεία στρατηγικού μάνατζμεντ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Καθηγ. Νικόλαος Ματσατσίνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πολυτεχνείου Κρήτης 

20:10 – 21:00

Παρουσίαση πιλοτικών εφαρμογών συμβουλευτικής σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Κρήτης

Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

 

 

Εφαρμογή εργαλείων συμβουλευτικής σε εξαγωγική μονάδα, Ηράκλειο Κρήτη

Ελένη Διαφωνίδη: μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου

 

 

Εφαρμογή εργαλείων συμβουλευτικής σε Μικρο-Μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, Χανιά Κρήτη

Γιάννης Λυκάκης: καλλιέργεια θερμοκηπιακής ντομάτας

 

 

Νίκος Αδοντάκης: καλλιέργεια Αβοκάντο

 

 

Γιάννης Μπουρμπάκης: καλλιέργεια πατάτας

 

 

Εφαρμογή εργαλείων συμβουλευτικής σε άλλες Μικρο-Μεσαίες εκμεταλλεύσεις

Ευαγγελία Αγαπητού: κονικλοτροφική μονάδα

Κωνσταντίνα Καλαφάτη: μελισσοκομική μονάδα

21:00 – 21:30

Συζήτηση

 

 

Η Εσπερίδα αποτελεί μια συνδιοργάνωση του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης και του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου Leonardo STRAT – Training (2013-1-FR1-LEO05-48380).