Με χτεσινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου « Επείγουσες Εργασίες στο Επαρχιακό Οδικό Κρήτης 17ο Υποέργο: Συντήρηση – Βελτίωση Π.Ε.Ο. Ρέθυμνο – Ηράκλειο» , προϋπολογισμού 1εκ. Ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις και επέκταση τεχνικών σε όλο το μήκος της Περιφερειακής Εθνικής Οδού εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.