Την πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας δημοσιεύει η Ελληνικός Χρυσός, έκθεση η οποία σύμφωνα με την εταιρεία "καταγράφει ανοιχτά και με διαφάνεια την στρατηγική, τις επιλογές και τους στόχους που θέσανε και στην πλειοψηφία τους πετύχαν, για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη το 2013".

Αυτή η έκθεση είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για την εταιρεία να μοιραστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους τις αρχές και την πολιτική της:

  • για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζόμενών μας
  • το Περιβάλλον
  • την Οικονομία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • καθώς και τους επερχόμενους στόχους μας

Με βασικό γνώμονα την ολοκληρωμένη ενημέρωση και την ανοιχτή επικοινωνία μας με όλους.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, όλοι οι σχετικοί δείκτες, καταδεικνύουν την δέσμευσή μας για απολύτως υπεύθυνη και ασφαλή λειτουργία των έργων μας όσον αφορά το περιβάλλον, τους εργαζόμενους μας και τον τόπο μας. Και την διαρκή και συνεπή προσπάθεια μας να εξασφαλίσουμε την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μας, με απολυτή συνέπεια στην τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών, κανόνων και πρακτικών.

Για μας η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι όραμα, αλλά η ρεαλιστική εφαρμογή όλων των δεσμεύσεών μας τα προηγούμενα δέκα χρόνια.”

Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικός Χρυσός

Δείγμα γραφής της πολιτικής μας που βασίζεται στην συνέχεια και τις βασικές αξίες που καθόρισαν από την αρχή το έργο μας, είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, οι συνθήκες εργασίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και οι επιλογές μας για την περιβαλλοντική διαχείριση που επισφραγίστηκαν πρόσφατα με ISO 14001.

Από κάθε άποψη αυτή η χρονιά αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της επένδυσής μας στην BA Χαλκιδική και την πορεία των έργων μας στις Σκουριές το Στρατώνι και την Ολυμπιάδα, για την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, για την τόνωση της ρευστότητας και την ενίσχυση της οικονομίας.

Και σημείο αναφοράς για να προχωρήσουμε παρακάτω πιστοί στις δεσμεύσεις και την πολιτική μας.

Για τους ανθρώπους. Το περιβάλλον. Και τον τόπο μας.

Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 από την Ελληνικός Χρυσός και ενημερωθείτε για το πώς αυτή έγινε πράξη αλλά και τους νέους στόχους που θα καθορίσουν την εξέλιξη της επένδυσης μας στην Χαλκιδική. (Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την έκθεση).

Πηγή: hellas-gold.com