Επιστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης απέστειλε ο δήμος Αμαρίου με θέμα την "τύχη" του Σήφη στο Φράγμα Ποταμών.

Αρχικά, ο αντιδήμαρχος Μανώλης Ψαρουδάκης μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι:

Από τις 27/10/2014 με επιστολή της, η Νέα Δημοτική Αρχή Αμαρίου, ξεκαθαρίζει και τοποθετείται απέναντι στις υπηρεσίες για το θέμα.

Η επιστολή είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, (www.amari.gov.gr ), όπως και όλες οι δραστηριότητες μας.


Η επιστολή του Δήμου έχει ως εξής:

Όπως είναι γνωστό, στο Φράγμα Ποταμών, το οποίο ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα θέμα με την εγκατάλειψη, άγνωστο από πότε, ενός κροκόδειλου. Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας την 1η Σεπτέμβρίου παρακολουθούμε με σοβαρότητα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αλλά και τη συζήτηση που γίνεται σχετικά με την σύλληψη και παραμονή του ζώου στην περιοχή μας.

Πιστεύουμε ότι:

1. Το ζωντανό πρέπει να συλληφθεί, να τύχει της φροντίδας ειδικών επιστημόνων από τη μια, αλλά και από την άλλη να αποκατασταθεί η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, καθώς και των επισκεπτών.

2. Αν και εφόσον είναι επιστημονικά ορθό το ζωντανό να συνεχίσει να ζει εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος, προτίθεμεθα σ΄αυτόν τον τόπο, που τυχαία βρέθηκε, να φιλοξενηθεί σε έναν ειδικά διαμορφωνένο χώρο ( κοντά στο Φράγμα των Ποταμών).

3. Ο χώρος αυτός θα μπορούσε να συμπληρωθεί με χώρο παρατηρητηρίου, προβολής και ενημέρωσης της άγριας πανίδας της περιοχής Αμαρίου, κάτι που θα λειτουργεί αποτρεπτικά για παρόμοιες καταστάσεις εγκατάλειψης ζώων και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των επισκεπτών του.

Παρακαλούμε για τη βοήθεια σας ως προς τη λειτουργία του ανωτέρω χώρου και την παροχή όλης της απαραίτητης πιστοποίησης, και όχι μόνο, για την ουσιαστική φιλοξενία του ερπετού.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου

Παραδεισανός Αδάμ