Πρόταση να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατόχους ακινήτων να συμψηφίζουν στο μέλλον, ολόκληρο ή μέρος του ΕΝΦΙΑ με τον φόρο μεταβίβασης των ακινήτων τους, διατυπώνει ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, σε συνέντευξή του στη Realnews.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σάλλας προτείνει «να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατόχους ακινήτων να συμψηφίζουν στο μέλλον όλον ή μέρος του ΕΝΦΙΑ με το φόρο μεταβίβασης των ακινήτων τους. Με τον τρόπο αυτό δεν θίγονται τα σημερινά έσοδα του Δημοσίου από τον ΕΝΦΙΑ και υπάρχει η δυνατότητα ετεροχρονισμένης αποκατάστασης μέρους της επιβάρυνσης των ιδιοκτητών κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων. Θα μπορούσε αυτό το δικαίωμα να είναι μεταβιβάσιμο για τις συγκεκριμένες χρήσεις. Έτσι, μεταξύ των άλλων θα βοηθούσε και στην επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων».

in.gr από Realnews