Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί ότι η 1η (μηνός Νοεμβρίου) τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4/11 και ώρα 16:30 μμ στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (1οΓυμνάσιο Χανίων).

Η Ημερήσια Διάταξη έχει οριστεί ως εξής:

1. Καθορισμός και οργάνωση Γενικής Συνέλευσης με οικονομικά θέματα
2. Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με το «Νέο Λύκειο» (αίτημα ΟΛΜΕ)
3. Διαμόρφωση «αιτημάτων» και σχεδίου δράσεων για την διεκδίκησή τους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΠΥΣΔΕ (και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση περιστατικών αυθαιρεσίας)
4. Ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με την άποψη συναδέλφων ως προς το ζήτημα της διαδικασίας τοποθετήσεων σε οργανικά κενά συναδέλφων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

Η συνεδρίαση αυτή (όπως και κάθε συνεδρίαση ΔΣ) είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται ότι μπορούν, ακόμα, να προτείνουν την ένταξη εντός ΗΔ θεμάτων που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ώστε αυτά τα θέματα να συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις που κάνουν τα μέλη του ΔΣ, προκειμένου για την κατάρτιση της Η.Δ. μελλοντικών συνεδριάσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται γραπτώς, π.χ. με αποστολή μηνύματος προς το (ηλεκτρονικό) γραμματοκιβώτιο της ΕΛΜΕ ([email protected]), είτε δια ζώσης, ενώπιον του ΔΣ, μετά τις 18:30.