Ανακοινώνουμε ότι ορίσθηκαν οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων:

α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, την Δευτέρα 08-12-14 και ώρα 10:00 π.μ. στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, την Τρίτη 09-12-14 και ώρα 10:00 π.μ. στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις από Τετάρτη 22/10/2014 έως και Παρασκευή 22-11-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Χανίων, Ηρώων Πολυτεχνείου 11 και στα τηλέφωνα 2821344218 – 219.