Οι δημότες που έχουν οφειλές στο Δήμο μας ότι παρατείνεται η ισχύς του νόμου 4257/2014 για ρύθμιση των οφειλών με ευεργετικές γι’ αυτούς διατάξεις. ( Διαγραφή μέρους ή και όλου του ποσού των προσαυξήσεων).

Ο εν λόγω νόμος θα είναι σε ισχύ έως 30/11/2014. Παρακαλούμε όλους τους οφειλέτες όπως προσέλθουν στα γραφεία του δήμου, καθημερινά έως τις 13 :00 προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Μετά το πέρας της ανωτέρου καταληκτικής ημερομηνίας ( 30/11/2014) ο δήμος είναι αναγκασμένος να προχωρήσει σε αφαιρέσεις υδρομέτρων και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.