Την Παρασκευή 7/11 θα πραγματοποιεί ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015, προχωρά ο δήμος

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 7/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 266 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3463/2006, με το θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Πλατανιά οικονομικού έτους 2015.