Με μόνιμο προσωπικό 10 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (Διοικητικοί, Μηχανικοί κ.α) αναμένεται να ενισχυθεί το έμψυχο δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από το νέο έτος.

Οι εν λόγω υπάλληλοι θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στα πλαίσια της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, ενώ κάποιοι εξ’ αυτών είναι επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, των οποίων η διαδικασία πρόσληψης είχε «παγώσει» και πλέον επικυρώθηκε με πρόσφατη Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των υπαλλήλων αυτών περιλαμβάνονται και 4 κτηνίατροι, οι οποίοι θα στελεχώσουν συνολικά τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης μεταξύ των οποίων είναι και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, η οποία εξυπηρετεί σήμερα τις ανάγκες του Νομού με έναν μόνο μόνιμο κτηνίατρο και με τη συνδρομή εποχιακού προσωπικού.