Το Κοινωνικό Οικο Πολιτιστικό Δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου συστήνει ομάδα δράσης με σκοπό τη «Διοργάνωση Τοπικών Εκθέσεων για την προβολή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων».

Η ομάδα αυτή θα συμμετέχει αρχικά σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης 25 ωρών που παρέχει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χερσονήσου και θα υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες:

- Καταγραφή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

-Δημιουργία Αρχείου παραγωγών και επιχειρήσεων τυποποίησης παραδοσιακών προϊόντων .

- Διοργάνωση Τοπικής Έκθεσης με σκοπό την προβολή των τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις Κ.Δ.Β.Μ. στα ΚΕΠ του Δήμου Χερσονήσου.

Περισσότερες πληροφορίες, γραφείο Αντιδημαρχίας Τουρισμού και Απασχόλησης:

κ. Ελένη Μαραγκάκη και κ. Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου: 2897340239.

e-mail: [email protected] και

Κοινωνικό Οικο Πολιτιστικό Δίκτυο: κ. Γιάννης Κομονταχάκης: 6974883401