Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την Τετάρτη προσφυγές Κυπρίων πολιτών που ζητούσαν να ακυρωθεί η πολιτική συμφωνία του Eurogroup της 25ης Μαρτίου 2014 για τη διάσωση της Κύπρου, η οποία περιελάμβανε και το κούρεμα των ανασφάλιστων καταθετών.

Με τις προσφυγές του οι ενάγοντες/καταθέτες υποστήριζαν ότι η απόφαση προσβάλλει το δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προασπίσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του άρθρου 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οπως υποστήριξαν, σε κανένα απολύτως σημείο δεν περιέχεται ή παραχωρείται εξουσία είτε για την απομείωση ή κούρεμα καταθέσεως ως στόχου, σκοπού ή μέσου αλλά ούτε και συμμετοχή σε ή δημιουργία μηχανισμού του τύπου ΕLΑ.

newsit.gr