Το θέμα της καθαριότητας είναι από τα μείζονα θέματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθούνται απαγορεύουν τους διορισμούς και παρουσιάζουν σαν «φυσική» συνέπεια τους ιδιώτες στο προσκήνιο για τη σάρωση και για τα υποέργα καθαριότητας, όπως λαϊκές, πάρκα, κ.λπ.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλησιάζει ο προγραμματισμός για το νέο έτος, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 8μ.μ., στο χώρο του Δημαρχείου, καλεί εκπροσώπους από το τμήμα καθαριότητας του Δήμου, από το γραφείο προσωπικού, το σωματείο των εργαζόμενων καθώς και τον δικηγόρο του σωματείου, σε σύσκεψη, ώστε να διερευνηθεί επιπλέον το θέμα.