Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων υπενθυμίζεται ότι:

Οι απογραφές των κτηνοτρόφων πρέπει να γίνονται από 1η Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και να κοινοποιούνται εντός ενός μηνός και το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου στα Κτηνιατρικά Κέντρα.

Κοινοποιήσεις μετά τις 15 Δεκεμβρίου συνεπάγονται προσημείωση της ημερομηνίας κοινοποίησης στο μητρώο εκμετάλλευσης με κόκκινη μελάνη και καταγραφή αυτής στην κτηνιατρική βάση δεδομένων που διατηρεί η Υπηρεσία με συνέπειες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απογραφή είναι υποχρεωτική και για τις εκμεταλλεύσεις με μηδενικό αριθμό ζώων, εφόσον δεν έχει γίνει διακοπή λειτουργίας της εκμετάλλευσης.

Τα μητρώα πρέπει να είναι ενημερωμένα:
- στη σελίδα 14 , «απογραφή ζωικού κεφαλαίου»
- στη σελίδα 18 , «μεταβολές ζωικού κεφαλαίου χωρίς ατομική σήμανση»
- και στη σελίδα 34, «μεταβολές ζωικού κεφαλαίου με ατομική σήμανση».

Όλες οι μεταβολές θα πρέπει να τεκμηριώνονται με τα ανάλογα παραστατικά (πχ άδειες διακίνησης σφαγής σφραγισμένες από τον κτηνίατρο στο σφαγείο κλπ) και να ταιριάζουν με τις διακυμάνσεις του αριθμού των ζώων ανάμεσα στις ετήσιες απογραφές.

Η ενημέρωση των μητρώων εκμετάλλευσης πρέπει να γίνεται με αληθή στοιχεία καθώς οι εγγραφές ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του κτηνοτρόφου (αρθ. 8 Ν.1599/1986).