Την αντίδραση της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Χανίων, προκαλεί η ματαίωση διενέργειας διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας του 16ου δημοτικού σχολείου στα Χανιά την οποία αποφάσισε η οικονομική επιτροπή.

Η παράταξη "Χανιά Μαζί για το δήμο μας" ζητά με εισήγηση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, να συζητηθεί άμεσα το θέμα στο επόμενο Δ.Σ.

Ακολουθεί η εισήγηση:

"Με αφορμή την υπ' αρ. 136/14 κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων που ματαιώνει το διαγωνισμό που αφορά στην “Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας του16ου Δημοτικού Σχολείου” και με δεδομένο ότι:
Με την υπ' αριθμ. 156/2014 απόφαση του Δ.Σ έχει ψηφιστεί η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και έχει εγκριθεί η νομιμότητά της με την υπ. αρ. Πρωτ. 557/4-3-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.
Με την υπ' αριθμ. 222/27-2-2014 απόφαση Δ.Σ έχουν εγκριθεί η διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης καθώς και τα συμβατικά τεύχη αυτής.
Με την υπ' αριθμ.364/14 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έχουν εγκριθεί οι όροι διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης της στατικής επάρκειας του 16ου Δημοτικού Σχολείου.
Με την υπ' αρ. 512/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, συγκροτήθηκε σε σώμα η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Τέλος, με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:27130/7-4-2014 έγγραφο της Δ./νσης Τ.Υ Δήμου Χανίων, προκηρύχθηκε ο ανοιχτός διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης κατά το Ν.3316/05.

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Όπως συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το σκεπτικό της απόφασης για το εν λόγω θέμα προκειμένου να υπάρξει σχετική ενημέρωση και να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή προς το Σώμα και τους δημότες των Χανίων.
Επειδή αφορά στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, το θέμα είναι σημαντικό και κατεπείγον όπως προκύπτει και από την εισήγηση - έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χανίων (αρ.πρ. 7243/18-2-2014) προς την Οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου τεκμηριώνεται η ανάγκη σύνταξης μελέτης στατικής επάρκειας από εξειδικευμένους επιστήμονες

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΧΑΝΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ»

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ)
2. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
3. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ"