Συσκευασμένα προϊόντα κερασόπιτας, μηλόπιτας και λεμονόπιτας, που παρουσίαζαν μούχλα αποσύρθηκαν από την αγορά.

Πρόκειται για τα τρόφιμα «Trendy Κερασόπιτα, Cherry pie», «Trendy Μηλόπιτα, Apple pie» και «Trendy Λεμονόπιτα, Lemon pie», σε συσκευασίες των 100 γρ. έκαστο, που παρασκευάζονται από την εταιρεία ΕΒΓΑ ABEE και με ημερομηνίες ανάλωσης:

- Trendy Κερασόπιτα (όλες οι ημερομηνίες από 23/11/2014 έως και 14 /3/2015).

- Trendy Μηλόπιτα (όλες οι ημερομηνίες από 1/12/2014 έως και 20/2/2015).

- Trendy Λεμονόπιτα (όλες οι ημερομηνίες από 7/12/2014 έως και 13/2/2015).

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την παρασκευάστρια εταιρεία την άμεση ανάκληση/ απόσυρση των εν λόγω προϊόντων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.