Για απουσία αναπτυξιακών στόχων στο τεχνικό πρόγραμμα έργων και τον προϋπολογισμό για το 2015 του Δήμου Πλατανιά, κάνει λόγο ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μανώλης Ντουντουλάκης, σε δήλωσή του εξηγώντας γιατί καταψηφίζει τον προϋπολογισμό στο αποψινό δημοτικό συμβούλιο του Δήμου.

Ο κ. Ντουντουλάκης συγκεκριμένα αναφέρει:

Η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι οι κορυφαίες στιγμές ενός Δήμου. Με τις προτάσεις μας πρέπει να δείξουμε στο Δημότη, πού θέλουμε να οδηγήσουμε τον Δήμο από εδώ, δηλαδή φαίνεται ο σχεδιασμός της Δημοτικής αρχής.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έργων 2015 αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι στερείται αναπτυξιακών στόχων, ότι δεν έγινε διαχωρισμός των έργων ανά δημοτική και τοπική κοινότητα.

Δεν λάβατε υπόψη σας τις εισηγήσεις των προέδρων και εκπροσώπων των κοινοτήτων, παρόλο που ο νομοθέτης προβλέπει ένα ποσοστό 30 % των πόρων για τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά ξεχάσατε τους Δημότες που κατοικούν σε αυτές τις κοινότητες και ειδικότερα στις απομακρυσμένες. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην κατάτμηση των έργων που δυστυχώς συνεχίζεται, όπως και στην προηγούμενη θητεία της δημοτικής αρχής, μη λαμβάνοντας υπόψη σας το συμφέρον του Δημότη.

Η ομαδοποίηση και διαδικασία διαγωνισμών των έργων είναι το ζητούμενο , διότι έτσι επιτυγχάνουμε έκπτωση και κατά συνέπεια εκτελούμε περισσότερο έργο για το Δημότη.

Αναφέρατε ότι τα ποσά των χρηματοδοτήσεων από ΚΑΠ και ΣΑΤΑ είναι λίγα και δεν σας επιτρέπουν να κάνετε μεγάλα έργα. Εμείς σας λέμε για ομαδοποίηση ιεράρχηση και αξιολόγηση των αναγκών , και να έχει γίνει μια προσέγγιση των έργων με προμελέτες και άλλα στοιχεία που να δείχνουν την κατεύθυνση που ακλουθούμε.

Όλες οι Δημοτικές Αρχές θέλουν να κάνουν έργο στον τόπο τους με περικοπές των πόρων. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Εμείς σας θέτουμε θέμα του τρόπου διαχείρισης των όσων χρημάτων λαμβάνουμε, του τρόπου παρακολούθησης και ένταξης έργων σε προγράμματα, διότι μόνο έτσι μπορούμε να δούμε ένα διαφορετικό Δήμο, ένα Δήμο να αναπτύσσεται παράλληλα με την όλη ανάπτυξη που παρουσιάστηκε λόγω τουρισμού κατά κύριο λόγο, και όχι μόνο , και από διάφορες πρωτοβουλίες σε έργα από ιδιώτες.

Επίσης θα ήθελα να πω, αν χρειαστεί να συγκρουστούμε με την κεντρική εξουσία , αν πρέπει να το κάνουμε, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο, και εφόσον βεβαίως έχουμε συμφωνήσει εμείς, ότι θα είμαστε παρόντες σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και στη συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου , την μετά της διαμόρφωση του προϋπολογισμού και μετά την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφερθήκαμε στα προβλήματα που παρατηρούμε.

Παραδείγματος χάριν , διαφωνήσαμε με τις αυτεπιστασίες με την κατανομή πόρων του Δρυμού της Σαμαριάς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Διαφωνούμε με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ορισμένοι εργαζόμενοι και βέβαια με τις παράνομες προσλήψεις προσωπικού , τη διαχείριση απορριμμάτων κ.α.

Η δημοτική αρχή περιορίζεται στο ρόλο του Διαχειριστή και δεν διαθέτει ολοκληρωμένη πρόταση και όραμα για τον τόπο. Η γενικότερη λειτουργία του Δήμου χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια καθώς δε λείπουν οι απευθείας αναθέσεις.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι υπάρχουν μικροεργολαβοι που έχουν εργαστεί σε διάφορες εργασίες στον Δήμο και δεν έχουν πληρωθεί και από ότι λέγεται δεν έχουν εκδώσει ούτε φορολογικά στοιχεία, και δυστυχώς είναι στην αναμονή .

Είναι φανερό ότι η Δημοτική αρχή δεν διεκδικεί, δεν αναλαμβάνει πολιτικές πρωτοβουλίες και δεν μάχεται όσο θα έπρεπε για το Δήμο και τους Δημότες του. Για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ τον προϋπολογισμό .