Θετική είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Ελληνικό.

Η Ολομέλεια του ΕΣ φαίνεται ότι πείσθηκε από την επιχειρηματολογία του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας, την οποία υπερθεμάτισε και η Lamda Development ως προτιμητέος επενδυτής, προχωρώντας με ταχείς διαδικασίες στην έκδοση της απόφασης, η οποία αναμενόταν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου.

Την υπογραφή της σύμβασης είχε ''μπλοκάρει'' το αρμόδιο κλιμάκιο του ΕΣ, προβάλλοντας μεταξύ άλλων, ενστάσεις όπως η τροποποίηση της σύμβασης με αποτέλεσμα την παραβίαση των τριών αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, ο αποκλεισμός άλλων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Τώρα, μετά τη θετική εξέλιξη για ΤΑΙΠΕΔ και Lamda ανοίγει ο δρόμος για τις υπογραφές, με τα χρονοδιαγράμματα πάντως να έχουν πάει τουλάχιστον ένα εξάμηνο πίσω.

Τα επόμενα βήματα

Ενα επτάμηνο λοιπόν και πλέον μετά την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ που ανακήρυξε ως προτιμητέο επενδυτή τη Lamda για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, έρχεται τώρα, η στιγμή της υπογραφής της σύμβασης.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εταιρία ειδικού σκοπού (ΕΕΣ) στην οποία η Lamda θα πρέπει να κατέχει και να διατηρήσει ποσοστό 33,34% για τρία χρόνια από τη μεταβίβαση των μετοχών, θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών με το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Lamda θα υπογράψει επίσης τη σύμβαση ως εγγυήτρια της ΕΕΣ για την έγκαιρη και πλήρη εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της τελευταίας για 27 χρόνια από τη μεταβίβαση των μετοχών.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης η ΕΕΣ υποχρεούται να παραδώσει στο ΤΑΙΠΕΔ εγγυητική επιστολή υπέρ αυτού ποσού 30 εκατ. ευρώ κι ελάχιστης διάρκειας 2 ετών ενώ θα επιστραφεί η εγγυητική επιστολή ποσού 15 εκατ. ευρώ που έχει χορηγηθεί από την εταιρεία στο ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η μεταβίβαση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον πληρωθούν οι αιρέσεις που προβλέπονται στη σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κύρωση της σύμβασης από την Βουλή των Ελλήνων, η έγκριση δια Προεδρικού Διατάγματος του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης με βάση την τεχνική προσφορά της εταιρίας, η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και η διενέργεια ανεξάρτητου δημόσιου διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο εντός του ακινήτου.

newmoney.gr

Η προθεσμία πλήρωσης των αιρέσεων είναι δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως τίμημα για την απόκτηση των μετοχών η ΕΕΣ θα καταβάλλει εντός δέκα ετών από τη μεταβίβαση τους το ποσό των 915 εκατ. ευρώ (όσο ήταν το τίμημα) σε δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη ύψους 300 εκατ. ευρώ (ήτοι 33%) θα καταβληθεί συγχρόνως με τη μεταβίβαση των μετοχών. Με βάση τη σύμβαση, η οποία προβλέπει ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις, η ΕΕΣ θα υποχρεούται να επενδύσει, κατά τις τρεις πρώτες πενταετείς φάσεις του
έργου, τουλάχιστον το ποσό των 4,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 1,25 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα επενδυθεί για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών κοινής ωφέλειας, το Μητροπολιτικό Πάρκο και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση προβλέπει επίσης ότι οι εκάστοτε μέτοχοι της Ελληνικό Α.Ε. θα έχουν υποχρέωση να αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο το 30% των μελλοντικών κερδών τους για τα κέρδη τους που ξεπερνούν τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) ύψους 15%.

Πηγή: “Πράσινο” από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ελληνικό - Τα επόμενα βήματα | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/73079/prasino-apo-elegktiko-synedrio-gia-elliniko-ta-epomena-vimata#ixzz3ITMIFqgC