Ο δήμος Αμαρίου σε συνεργασία με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα “Πράσινη Ανάπτυξη ή Περιβαλλοντική Καταστροφή” που θα διεξαχθεί το
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:30 μ.μ. στο $ημαρχείο Αμαρίου (Αγία Φωτεινή).