Διευκρινήσεις για την εγκύκλιο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ταμεία έδωσε ο γενικός γραμματέας Ασφάλισης, κ. Παναγιώτης Κόκκορης τονίζοντας ότι: 

"Θα επιστραφούν τα χρήματα στους οφειλέτες που είχαν υπαχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση με επιτόκιο 8,5% και επιθυμούν τώρα να "μεταπηδήσουν" στη νέα ρύθμιση με επιτόκιο 4,5%. Η μορφή της επιστροφής των χρημάτων θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση".

Στο ερώτημα γιατί δεν κεφαλαιοποιούνται οι τρέχουσες οφειλές προς τα Ταμεία όπως συμβαίνει στη ρύθμιση του Υπ. Οικονομικών,ο κ. Κόκκορης απάντησε ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση καθώς το 71% των οφειλετών είχε μεγάλες οφειλές και πριν από την κρίση.

Το υπουργείο εκτιμά ότι τα έσοδα από τη ρύθμιση θα φθάσουν το 1,2 δισ. ετησίως από 700 εκατ. ευρώ που εισέρχονταν στα Ταμεία ετησίως με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Οι συνολικές οφειλές των Ταμείων σήμερα ανέρχονται σε 19 δισ. ευρώ από τις οποίες τα 12 δισ. έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ.