Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται να εξέχουν από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα κλαδιά δέντρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λ.π., τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν προβούν στις κατάλληλες ενέργειες κοπής της βλάστησης και κλαδέματος δέντρων, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στα τοπικά ΜΜΕ, ο Δήμος θα προβεί σε κοπή της βλάστησης και των κλάδων δέντρων που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων στα όρια των δημοτικών δρόμων, επιφυλασσόμενος και για ενεργοποίηση των ποινικών και αστικών διαδικασιών που προβλέπονται από το Νόμο.