Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Εφαρμογή της Επιτυχημένης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού»για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που δεν διαθέτουν οργανωμένο τμήμα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και καλούνται να εκτελέσουν λειτουργίες και να εφαρμόσουν πολιτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management, HRM) σε κάθε επαγγελματία που θέλει να εξελίσσεται και να εκσυγχρονίζει τις γνώσεις του.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι ν’ αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις ώστε να μπορούν να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους HRM και να μεταφέρουν την τεχνογνωσία και τα μυστικά της επιτυχημένης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιχείρηση τους.

Ενότητες σεμιναρίου

• Βασικές Λειτουργίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

• Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού (τακτικές μέθοδοι και τεχνικές)

• Μεθοδολογία ανάλυσης θέσης

• Τεχνικές προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού

• Εκπαίδευση Προσωπικού (εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών και διαδικασία)

• Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού (τεχνικές αξιολόγησης)

• Απόλυση (τα πρέπει και τα μη, ποιες βασικές αρχές πρέπει να τηρούνται)

Ώρες/μέρες Διεξαγωγής: Δευτέρα & Τετάρτη (24/11, 26/11, 01/12, 03/12) 18:00μμ-22:00μμ

Διάρκεια: 16 ώρες

Κόστος Σεμιναρίου: 110€

Εισηγήτρια : Σοφία Τσιούτρα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Creta Maris Beach Resort και Candia Maris Resort and Spa Crete. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας εργαστεί κυρίως ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές Εταιρείες. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Πληροφορίες Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Υπεύθυνος: Κυριάκος Λεονταράκης Τηλ:2810 302730 και Fax:2810 227189 e-mail: [email protected] web: www.katartisi.gr fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes