Η ομιλία του Δημάρχου Χερσονήσου, κ. Γιάννη Μαστοράκη, υποψηφίου προέδρου του ΕΣΔΑΚ στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα για την ανάδειξη της νέας διοίκησης:

"Αγαπητοί συνάδελφοι,

Άλλη μια μέρα συλλογικής ευθύνης όλων μας ανέτειλε και σήμερα, μέσα στην καθημερινή αγωνία μας για τα προβλήματα του τόπου, για τα οποία έχουμε το βάρος για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σε μια πορεία δύσκολη, γεμάτη εμπόδια και απρόβλεπτες καταστάσεις για τον κάθε δήμο ξεχωριστά, έρχονται να προστεθούν και άλλα, συλλογικά, δυσεπίλυτα, διαχρονικά, με τοπική και υπερτοπική σημασία, κοινά προβλήματα για όλους μας.

Η διαχείριση των απορριμμάτων, είναι και πρέπει να είναι, πρώτη προτεραιότητα σε μια σύγχρονη κοινωνία. Η διαχείριση των απορριμμάτων επιβάλλεται να είναι υπόθεση όλων μας, να ξεπερνά μικροτοπικές σκοπιμότητες και να μην θεωρεί κανείς από εμάς ότι το ζήτημα των απορριμμάτων στον τόπο του είναι οριστικά λυμένο, άμεσα ή έμμεσα.

Αυτό θα συμβεί μόνο, αν υπάρξει η συναντίληψη του κοινού καλού, της πρόληψης, της ενημέρωσης, της υιοθέτησης καλών πρακτικών, μα πάνω απ’ όλα, η υπερτοπικότητα και η ενιαία διαχείριση των προβλημάτων του νησιού μας, μέσα πάντα στο πνεύμα και στην κατεύθυνση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα απορρίμματα στην Κρήτη.

Προέρχομαι από έναν δήμο, που θεωρώ ότι όλα τα παραπάνω τα απέδειξε και τα αποδεικνύει έμπρακτα εδώ και πολλά χρόνια. Από πολύ νωρίς, και πριν από κάθε Καποδιστριακή ή Καλλικρατική επιταγή, μέσα από τα Συμβούλια Περιοχής, μπόρεσε να ξεπεράσει εμπόδια, σκοπιμότητες, μικρότητες και συμφέροντα και κατάφερε να χωροθετήσει και να αδειοδοτήσει, Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων για να εξυπηρετήσει έναν τότε, μικρό άτυπο υπερτοπικό σχεδιασμό για τη διαχείριση του, μέχρι τότε, απόλυτα άλυτου για την υπόλοιπη Κρήτη, προβλήματος των απορριμμάτων.

Δεν έμεινε φυσικά μόνο εκεί. Πάντα υπεύθυνα και μέσα στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, λειτούργησε τη Διαδημοτική Επιχείρηση ΧΥΤΑ Χερσονήσου - Μαλίων.

Το 2009, πρώτοι ξανά στην Κρήτη, μετεξελίξαμε τη διαδημοτική επιχείρηση, σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Από τη λειτουργία μας μέχρι και σήμερα, πιστοί και υπεύθυνοι απέναντι στον ΠΕΣΔΑ Κρήτης, εξυπηρετούμε τους δήμους που έχουν ενταχθεί σε αυτόν, αλλά και άλλους που θεωρούμε ότι οφείλουμε για αντικειμενικούς λόγους εγγύτητας.
Διασφαλίσαμε με τη λειτουργία μας, το χαμηλό κόστος εναπόθεσης των απορριμμάτων, με μετρήσιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα.
Λειτουργούμε μονάδα ηλιακής ξήρανσης της λυματολάσπης και τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων.

Έχουμε κατασκευάσει και λειτουργούμε πράσινα σημεία στα Μάλια και στην Επισκοπή και τώρα, ετοιμάζονται αντίστοιχα στις Γούβες και στην Χερσόνησο.

Κατασκευάζουμε το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αρκαλοχωρίου και Χερσονήσου.

Ολοκληρώνουμε τη μελέτη κέντρου διαλογής και επαναχρησιμοποίησης υλικών σε χώρο είκοσι περίπου στρεμμάτων, με κατάλληλα εργαστήρια και συνοδευτικές εκπαιδευτικές και συνεδριακές υποδομές, για περιβαλλοντικές δράσεις.

Έχουμε λάβει μέτρα για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή. Έχουμε υιοθετήσει και προωθήσει δράσεις για την οικιακή κομποστοποίηση σε περιοδική βάση.

Έχουμε εφαρμόσει πιλοτικά και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το σύστημα «PAY AS YOU THROW», «πληρώνω όσο πετώ», σε ομάδα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην περιοχή.
Αυτές και πολλές άλλες είναι καλές πρακτικές, στις οποίες και εγώ προσωπικά είχα την τιμή να συμμετέχω σαν μέλος του ΔΣ και έχουν πραγματοποιηθεί στο Δήμο μας.

Αυτή η διαρκής συμμετοχή μου και το ενδιαφέρον μου για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, και τη συλλογική επίλυση του προβλήματός τους, με φέρνουν σήμερα μπροστά σας, ζητώντας τη στήριξη σας για την διοίκηση του μεγαλύτερου φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη, του ΕΣΔΑΚ.

Αυτή η διαχρονική εμπειρία μου, που έξω από κάθε σκοπιμότητα συνδιαμόρφωσε και ολοκλήρωσε, με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και τα ΔΣ του ΦοΔΣΑ την εγκεκριμένη μελέτη για το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης του οργανικού, αποτελούν την προσωπική και πολιτική δέσμευση μου για τον τρόπο και το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη.

Τόσο ο Περιφερειακός Σχεδιασμός όσο και οι μικροτοπικές ιδιαιτερότητες του νησιού, μα πάνω από όλα, η σύγχρονη αντίληψη για την διαχείριση των απορριμμάτων, επιβάλλουν σε όλους μας να μείνουμε πιστοί στο εγκεκριμένο σχέδιο για την Κρήτη, το οποίο συνδιαμορφώσαμε, μακριά από μεθόδους καύσης ή θερμικής επεξεργασίας.

Σε μια μεταβατική διοικητική περίοδο μέχρι την ενοποίηση των ΦοΔΣΑ σε επίπεδο Κρήτης, η νέα διοίκηση του ΕΣΔΑΚ, οφείλει να αναπτύξει στρατηγικές και να αποσβέσει χαμένο χρόνο και παθογένειες του παρελθόντος. Είμαστε εδώ, για να προτείνουμε λύσεις και να επισπεύσουμε διαδικασίες, πάντα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση των δύο βαθμών, με γνώμονα το κοινωνικό και περιβαλλοντικό συμφέρον.

• Η πρόληψη στην παραγωγή απορριμμάτων

• Η ορθολογική διαχείρισή τους

• Η ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή

• Η βελτιστοποίηση των τεχνολογικών λύσεων που θα εφαρμόσουμε

• Η μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους

• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

• Η αξιοποίηση του στελεχιακού μας δυναμικού

• Η συμμετοχή μας στον ευρωπαϊκό δρόμο για τα μηδενικά απόβλητα στην τελική ταφή,

όλα αυτά είναι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις, για την επίτευξη του στόχου μιας ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας.

Πολιτική όμως, που πρέπει και απαιτεί λύσεις, σε ζητήματα υποδομών, εγκαταστάσεων, μέσων, χωροθετήσεων και ζητημάτων που διαχρονικά μένουν άλυτα, παρά τις όποιες προσπάθειες. Η πολιτεία, οι δήμοι, η περιφέρεια, δηλαδή εμείς, όλοι μαζί, πρέπει να αναζητήσουμε διεξόδους, να επιδιώξουμε ρήξεις, να απαιτήσουμε και να αναζητήσουμε χρηματοδοτήσεις, να απαντήσουμε στα διαχρονικά ελλείμματα.

Ο δρόμος είναι μακρύς, επίπονος, μη αρεστός. Πρέπει όμως να τον περπατήσουμε. Πρέπει στο διάβα του, να αναζητήσουμε και να αποδώσουμε στην κοινωνία τα οφέλη που της οφείλουμε, και μάλιστα πολλαπλασιαστικά.

Η εμπειρία του παρελθόντος, η αξιοποίηση των καλών πρακτικών και η αναζήτηση των καινοτόμων δράσεων, μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Οι εθνικές, αλλά κυρίως οι ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν δώσει αξιόπιστες λύσεις αλλού, ίσως πρέπει να ανοίξουν τους δικούς μας ορίζοντες για νέες προοπτικές.

Είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, με έργο που οριοθετεί και εγγυάται την μελλοντική μας πορεία.

Γιάννης Μαστοράκης
Δήμαρχος Χερσονήσου
Υποψήφιος Πρόεδρος ΕΣΔΑΚ "