Ηλεκτρονικά και μέσα από την ιστοσελίδα www.energo-eke.gr η οποία θα «ανοίξει» το Σάββατο 15 Νοεμβρίου και έως τις 15/3/2015, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι Μαλεβιζίου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, προκειμένου να υποστηρίξει τους ενδιαφερομένους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 17/11 γραφείο ενημέρωσης και βοήθειας, στο δημαρχείο Μαλεβιζίου, στην πλατεία Μ. Κατσαμάνη στο Γάζι, όπου στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας θα εξυπηρετούν το κοινό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τονίζεται ότι για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Μαλεβιζίου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για Έλληνες πολίτες, είναι:

• Ταυτότητα ή διαβατήριο
• Κωδικοί TAXIS net
• ΑΜΚΑ προστατευόμενων μελών
• Iban λογαριασμού τραπέζης

Επιπρόσθετα, για πολίτες που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. απαιτείται:
• ΑΦΜ ή βεβαίωση περιουσιακών στοιχείων από την χώρα τους.

Για πολίτες που προέρχονται από χώρες εκτός της Ε.Ε. απαιτείται επίσης:
• Βεβαίωση περιουσιακών στοιχείων από την χώρα τους.
• 5ετής άδεια παραμονής

Όλα τα στοιχεία που θα κατατεθούν, θα διασταυρωθούν και θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr (όπου υπάρχουν και αναλυτικά παραδείγματα, πίνακες, κλπ) ή να επικοινωνούν με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου στα τηλέφωνα 2813400684 & 2813400692 (υπ. κοινωνικοί λειτουργοί Μ. Τερζίδου και Γ. Γράψα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.