Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17/11 και ώρα 15.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση της με αριθμ. 360/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ με θέμα «Τροποποίηση Πρ/σμού 2014»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Θέμα 2ο: Έγκριση της με αριθμ. 366/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ με θέμα «Αναμόρφωση & τροποποίηση Πρ/σμού χρήσης 2014»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΚ Α.Ε. για την «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων προς ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου Εγκατάστασης & Λειτουργίας Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδική ονομασία «ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – 1001566»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έγκριση εγκατάστασης φυτείας του είδους Zelkova Abelicea (αμπελιτσιά) σε δημοτική έκταση στην περιοχή του οροπεδίου του Ομαλού, στα πλαίσια του έργου «Επιτόπια και εκτός τόπου διατήρηση του είδους Zelkova Abelicea στην Κρήτη»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Αναγνώριση ως κύριου δημοτικού, του δρόμου που ενώνει τον οικισμό Σκινέ με τον οικισμό Φουρνέ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάδειξη και Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Βουκολιών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών – τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Μεσκλών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ορισμός προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Μεσκλών Δήμου Μουσούρων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Δ. Λάκκων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 13ο: Ορισμός προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών στους δημοτικούς δρόμους – Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες 2009»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Ορισμός προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού αμιάντου με πολυαιθυλένιο στο Τ.Δ. Ψαθογιάννου»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ορισμός προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος δημοτικών δρόμων Τ.Δ. Μεσκλών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Ορισμός προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση , ανάπλαση χώρων και πλατειών Τ.Δ. Λάκκων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Ορισμός προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού θέση Παναγιά Τ.Δ. Μεσκλών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Ορισμός προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου θέση Φανάρι Τ.Δ. Αλικιανού»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση απορροών όμβριων υδάτων Τ.Κ. Καληδωνίας»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Κ. Μεσκλών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ κύριας σύμβασης 1ου ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης – 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών στο Δήμο Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός» - Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής Τ.Κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά – Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την καταστροφή παροπλισμένου εξοπλισμού Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πλατανιά με τον αναπληρωτή του, στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940 – 1945 “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ”
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μπαλωμενάκη Ευάγγελο του Ιωάννη, κάτοικο Τ.Κ. Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δερμιτζάκη Γεώργιο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Αλυγιζάκη Ζαχαρία του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 29ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Αλυγιζάκη Στυλιανό του Ζαχαρία, κάτοικο Τ.Κ. Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 30ο: Ψήφιση δαπάνης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Δημάρχου Πλατανιά στην Αθήνα
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά