Δεν θα συμπεριληφθεί τελικά στη χρηματοδοτική ομπρέλα του ΕΣΠΑ έργο του Δήμου Ιεράπετρας, συνολικού προϋπολογισμού 878.571,43 € που αφορά την εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το έργο είχε αρχικώς συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα, ωστόσο νέα απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης, ανακαλεί τη σχετική απόφαση εξαιτίας απουσίας οργανισμού Δ.Ε.Υ.Α αλλά και  μείωσης του αρχικού προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται σε απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Α.Το εν λόγω έργο ΕΣΠΑ δεν δύναται να λαμβάνει το σύνολο της χρηματοδότησής

του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε)., δεδομένου ότι πρόκειται

για έργο ύδρευσης – αποχέτευσης που υλοποιείται σε πόλη άνω των 10.000 κατοίκων, που δεν διαθέτει Δ.Ε.Υ.Α., με Δικαιούχο τον Δήμο.

 

Β. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου υφίσταται σημαντική μείωση λόγω της

αφαίρεσης μη επιλέξιμου φυσικού αντικειμένου, καθώς και μη επιλέξιμων λοιπών

δαπανών.

Η απόφαση αυτή είναι τελεσίδικη και ο Δήμος Ιεράπετρας δεν έχει δικαίωμα προσβολής της.

 Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση