Η Περιφέρεια Κρήτης, η μοναδική Ελληνική Περιφέρεια, συμμετείχε στο τριήμερο Συνέδριο για τη «ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που διοργάνωσε στον Πειραιά, το Εθνικό Σημείο Επαφής «ESPON» σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η Περιφέρεια ασχολείται ενεργά με τη "Γαλάζια Ανάπτυξη" τα τελευταία χρόνια και τις σχετικές δράσεις παρουσίασε σε ομιλία του ο εντεταλμένος σύμβουλος Διεθνών-Ευρωπαικών Σχέσεων Γιώργος Αλεξάκης, όπως επίσης τις πρωτοβουλίες της «CPMR» για τη Γαλάζια Ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Αλεξάκης παρουσίασε παράλληλα τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και την πολιτική εξωστρέφειας που υλοποιείται.