Δήμοι, φορείς της εκκλησίας και πιστοποιημένα κοινωνικά κέντρα είναι οι φορείς που υλοποιήσουν το πρόγραμμα «Στέγαση και επανένταξη» το οποίο χρηματοδοτείται από τους πόρους του πρωτογενούς πλεονάσματος και μπορεί να καλύψει 1200 άστεγους.

Το Υπουργείο Εργασίας ήδη ενέκρινε ανάμεσα στα σχέδια που υποβλήθηκαν, 62 φορείς που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας το έργο, με προϋπολογισμό 9.250.000 € και διάρκεια υλοποίησης μέχρι 31-12-2015.

Στην Κρήτη εγκρίθηκαν τέσσερα σχέδια που θα αφορούν σε 85 αστέγους, συνολικού προυπολογισμού 732.700 ευρώ και τα οποία είναι τα εξής:

Ηράκλειο: 30 άτομα (258.600 ευρώ) με δικαιούχο τον Δήμο Ηρακλείου και εταίρους: Σύνδεσμος μελών γυνακείων σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου, Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, Επιμελητήριο Ηρακλείου, ΚΕΚ Τεχνικές Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Αλληλεγγύη Κρήτης.
Ηράκλειο: 30 άτομα (258.600 ευρώ) με δικαιούχο το Νομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με αναπηρίες Ν. Ηρακλείου και εταίρο την Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης.
Χανιά: 15 άτομα (129.300 ευρώ) με δικαιούχο τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Χανίων και εταίρο την Σύμπραξη φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
Ρέθυμνο: 10 άτομα (86.200 ευρώ) με δικαιούχο τον Ξένιος Ζευς ΑΜΚΕ.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ωφεληθούν άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης και συγκεκριμένα: 

- Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Υπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων,
- Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,
- Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας,
- Ατομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν.

Ως προς την κατανομή των σχεδίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου υπεβλήθησαν:
• 32 σχέδια από Δήμους,
• 3 σχέδια από ΝΠΔΔ Δήμων,
• 4 σχέδια από Φορείς της Εκκλησίας
• 4 σχέδια από Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
• 1 σχέδιο από Περιφέρεια,
• 20 σχέδια από πιστοποιημένους φορείς

Ως προς την γεωγραφική κατανομή όπως αυτή προσδιορίσθηκε από την Πρόσκληση υπεβλήθησαν:
• 30 αιτήσεις για την Περιφέρεια Αττικής,
• 6 αιτήσεις για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και
• 28 αιτήσεις για την Λοιπή Ελλάδα

Δείτε τους πίνακες με τα σχέδια που εγκρίθηκαν εδώ 

Flashnews.gr