Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο ηλεκτρικό δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1. Στις 17.11.2014 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στην περιοχή Σόδυ Καλαθά.

2. Στις 18.11.2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στην περιοχή Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγυιάς (ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ) – Μαρμαράς – Ποτιστήρια.

3. Στις 19.11.2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις περιοχές: Κερά – Αλμυρίδα – Τσιβαράς – Ντουλιανά – Γαβαλοχώρι – Άσπρο. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.