Ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό για το έργο "Διαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου" κατέθεσε σήμερα προς το δημοτικό συμβούλιο η δημοτική παράταξη "Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες".

Η ερώτηση:

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας είναι γνωστό ότι 20/11/2014 είναι προγραμματισμένος διαγωνισμός επιλογής αναδόχου του έργου «Διαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου.»

Για τον διαγωνισμό αυτό έχουν γραφτεί πολλά τόσο για το περιεχόμενο του (έργο ή προμήθεια/υπηρεσίες), για τους όρους του διαγωνισμού, για τον χρόνο δημοπράτησης, για τις δυνατότητες συμμετοχής των εταιρειών.

Θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου πρέπει να συζητήσει, να αποφασίσει και να προτείνει στον ΕΣΔΑΚ μια ολοκληρωμένη πρόταση για το παραπάνω θέμα, η οποία πρέπει να παίρνει υπ όψιν της τα παρακάτω.

Οι μονάδες βιοξήρανσης συνοδεύουν εργοστάσια καύσης (αυτή είναι η διεθνής εμπειρία). Με δεδομένο ότι στην περιφερειακή πολιτική δεν υπάρχει περίπτωση εφαρμογής καύσης ποιά είναι η σκοπιμότητα λειτουργίας μίας τέτοιας μονάδος, την στιγμή μάλιστα που το κόστος κατασκευής και αρχικής του λειτουργίας έφθασε το ποσό των 24 εκ. ευρώ;

Η μονάδα βιοξήρανσης του Δήμου δεν είναι ολοκληρωμένη. Το σημερινό τελικό παραγόμενο προϊόν (συμπίεση και αφαίρεση υγρασίας και βάρους) δεν είναι SRF για το οποίο είχε σχεδιαστεί η μονάδα . Η ολοκλήρωση του απαιτεί μερικά εκατομμύρια ευρώ (περίπου 8 – 10 εκ) και η χρησιμότητα και η ωφελιμότητα της επένδυσης αμφισβητήσιμη. (δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για το τελικό προϊόν)

Μήπως τόσο ο Δήμος όσο και η περιφέρεια πρέπει να επανεξετάσουν την ανάγκη λειτουργίας τέτοιας μονάδας (εκπονώντας κατάλληλες μελέτες σκοπιμότητας) και κυρίως να σχεδιάσουν, με βάση την κεντρική επιλογή διαχείρισης, ποιες πρέπει να είναι οι επεμβάσεις - τροποποιήσεις στο παραπάνω εργοστάσιο ώστε να ενταχθεί λειτουργικά στον περιφερειακό σχεδιασμό.

Οι πιθανοί σχεδιασμοί αξιοποίησης μιας τέτοιας μονάδας θα έπρεπε να έχουν στραμμένο το βλέμμα στο σχέδιο της αποτελεσματικότερης μηχανικής διαλογής και ανακύκλωσης.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσουμε:

Το χρονικό διάστημα που η μονάδα παραμένει ανενεργή πλησιάζει το εξάμηνο, με ότι επιπτώσεις μπορεί αυτό να έχει στον εξοπλισμό της. Η παράδοση της μονάδας γιατί δεν συνοδεύτηκε από τον καταρτισμό (τεχνικό και επιστημονικό) ανθρωπίνου δημοτικού δυναμικού ώστε η λειτουργία του να είναι συνεχής και οικονομικότερη;

Συνοδευτικά σας καταθέτω

• την επιστολή του ΣΠΕΔΕΗ για τον διαγωνισμό (13-11-2014)
• TEE/TAK ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (21/08/2012)"