Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα την ενημέρωση για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Πελαγία Πετράκη και τοπικών φορέων της Δημόσιας Υγείας.

Συγκεκριμένα στην συνάντηση συμμετείχε ο Μ. Κλώντζας Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., ο Α. Ζερβός, Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο Ε. Φαζάκης, Ψυχίατρος και Διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου και οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας: Κ. Γιόμελου, Ψυχολόγος, Κ. Πετράκη, Κοινωνική Λειτουργός και ο Χ. Βλαχούλης, Επισκέπτης Υγείας. 

Οι εκπρόσωποι του Κ.Ψ.Υ. Αγίου Νικολάου ανέλυσαν το σκοπό των ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. οι οποίοι αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. 

«Πρόκειται για ένα πλαίσιο που προσφέρει πραγματικές συνθήκες αμειβόμενης εργασίας σ’ ένα προστατευμένο περιβάλλον» εξήγησαν οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού ενώ συμφώνησαν να συγκεκριμενοποιήσουν το είδος και την έκταση των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού σε μια μελλοντική συνάντηση.