Τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση παλαιού πετρόκτιστου κτιρίου στο Καστέλλι και μετατροπή του σε ιατροκοινωνικό κέντρο» υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο, προϋπολογισμού 237.275,00€ είχε εντάξει η Δημοτική Αρχή στο LEADER, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Η σύμβαση υπογράφηκε σήμερα, έπειτα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης, στις οποίες είχε προχωρήσει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, με βάση τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που ορίζει ο Νόμος, έχοντας λάβει το πράσινο φως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την ανάδειξη του αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης ξεκινούν άμεσα οι εργασίες κατασκευής του έργου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ακόμα δράση της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας, που κάνει πράξη τη δημιουργία υποδομών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Ενισχύεται έτσι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για την προώθηση της παροχής φροντίδας σε θέματα υγείας και κοινωνικής πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο διαμόρφωσής του ως ιατροκοινωνικού κέντρου, το Κτίριο Ζητάκη αναμένεται παράλληλα να λειτουργήσει και ως Ιατρικό Μουσείο – Πολυχώρος Ιατρικών Ημερίδων.

Τι προβλέπεται από την τεχνική περιγραφή του έργου

Το Κτίριο Ζητάκη αποτελεί διώροφο κτίριο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και ένα από τα ωραιότερα κεραμοσκεπή κτίρια του οικισμού Καστελλίου, που αποτελούσε άλλοτε την κατοικία του Ιατρού Αθανάσιου Ζητάκη. Το κτίριο, που βρίσκεται στην κεντρική οδό του Καστελλίου (οδός Τρυφίτσου) θα αποκατασταθεί πλήρως στην αρχική του μορφή, ώστε να διατηρήσει το μορφολογικό του χαρακτήρα.

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία κατάλληλης δομής που να διεξάγει κοινωνικές έρευνες, να σχεδιάζει, να εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, να συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας.

Ο χώρος θα φιλοξενεί ιατρείο, ενώ παράλληλα θα φιλοξενούνται ημερίδες και δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας υγείας, αλλά και εκδηλώσεις ενημερωτικού - συμβουλευτικού χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν στην τρίτη ηλικία.

Το κτίριο θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και εκθέσεις ιατρικού περιεχομένου. Παράλληλα, στον Α’ όροφο θα φιλοξενηθούν τα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Απασχόλησης και Πολιτισμού Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Σημαντικές διαμορφώσεις θα γίνουν και στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου με πλακοστρώσεις, φωτισμό και δεντροφύτευση.