Από το 1972, η 5η Ιουνίου ορίστηκε από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Καθώς το περιβάλλον συνεχίζει να βάλλεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, η 5η Ιουνίου αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία.

Ο άνθρωπος εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη ακόμη και την δική του με την αλόγιστη συμπεριφορά του. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, η εξάντληση των φυσικών πόρων, ο αφανισμός των ειδών μάς θέτουν προ των ευθυνών μας.

Ας συνειδητοποιήσουμε – πριν είναι αργά - ότι εγκληματούμε απέναντι στη φύση κι ας αλλάξουμε τρόπο ζωής και νοοτροπίες. Ας ανατρέψουμε αυτή την πορεία ας κατανοήσουμε ότι έχουμε χρέος απέναντι στις μελλοντικές γενιές να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

Η σημερινή επέτειος είναι μια αφορμή για να προβληματιστούμε - ατομικά και συλλογικά – για την έως τώρα εγκληματική μας συμπεριφορά απέναντι στη φύση και να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αλλάξουμε άμεσα αυτή τη συμπεριφορά θέτουμε σε κίνδυνο την ίδια μας την ύπαρξη.

Η 5η Ιουνίου θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει πολίτες και κυβερνήσεις για κινητοποίηση και δράσεις υπέρ της προστασία του περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να μας εμπνεύσει για επίσπευση των διαδικασιών για αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης, ώστε να επιτύχουμε την πράσινη ανάπτυξη. Το μόνο οικονομικό μοντέλο που μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών μας μέσω της επένδυσης στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, της σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων κτλ

Και ως πολίτες, όμως, μπορούμε διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον αντικαθιστώντας χρόνιες πρακτικές με περισσότερο υπεύθυνες καταναλωτικές επιλογές που δεν συμβάλλουν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Αν συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά ακόμη και με την πιο απλή πράξη. Εάν ενεργήσουμε με ατομική κοινωνική ευθύνη ο καθένας ξεχωριστά, θα καταφέρουμε πολλά όλοι μαζί!