Να αναθεωρήσει την απόφασή του για την παραχώρηση του πρωτότυπου αρχείου του Ρωσικού προξενείου που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, καλεί τον Υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο, η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Κρήτης.

Σε επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας, η ΙΛΑΕΚ αναγράφει τα εξής:

"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης θέλει να σας παρακαλέσει να αναθεωρήσετε τη θέση σας στο θέμα του Αρχείου του Ρωσικού Προξενείου Χανίων, που υπάρχει στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, είναι ηθικό να δοθεί στους Ρώσους το ψηφιοποιημένο υλικό του Αρχείου του Ρωσικού Προξενείου, που υπάρχει στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, και το πρωτότυπο να παραμείνει εκεί που βρίσκεται.

Είναι θέμα ηθικής τάξεως και κρητικής αξιοπρέπειας.

Εξάλλου, έχοντας κανείς στα χέρια του το ψηφιοποιημένο υλικό είναι σαν να έχει το ίδιο το πρωτότυπο."