Στην έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση έργων βελτίωσης αγροτικών δρόμων σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Κισσάμου, συνολικού προϋπολογισμού 429.000 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) προχώρησε με την υπ. αρ. 207/2014 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου. 

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της δημοτικής αρχής για υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του εν λόγω έργου στο μέτρο 321 του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α 2007-2013) «Μικρά έργα αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση των αγροτικών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από Εθνικούς πόρους.

Μέσω της εν λόγω μελέτης, προβλέπεται η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των δρόμων, η τοποθέτηση σωληνωτών οχετών διαμέτρου D 800 για την απορροή των ομβρίων υδάτων και η ασφαλτόστρωση τεσσάρων υφιστάμενων αγροτικών δρόμων σε περιοχές εκτός οικισμού και πιο συγκεκριμένα:

1. η οδός στην Τοπική Κοινότητα Πολλυρήνιας η οποία βελτιώνεται σε μήκος 1170,74 μ.
2. η οδός που συνδέει τις τοπικές κοινότητες Πολλυρήνιας – Καλάθενες σε μήκος 443,89 μ.
3. η οδός που συνδέει τα δημοτικά διαμερίσματα Γρηγοριανά –Κάτω Παλαιόκαστρο της Τοπικής Κοινότητας Πολλυρήνιας, σε μήκος 600,71 μ.
4. η οδός που βρίσκεται εντός του δημοτικού διαμερίσματος Μεράδα της Τοπικής Κοινότητας Λουσακιών και συνδέει αγροτικές οδούς, σε μήκος 1.054,19 μ.