Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, υπέγραψε τις αποφάσεις για τις παρακάτω επιχορηγήσεις:

1. Λειτουργία αργούντος του παιδοψυχιατρικού τμήματος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 50.000€.

2. Σύμβουλος Υποστήριξης για την ωρίμανση υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 13.500€.

3. Προμήθεια ιατροτεχνικού κλπ εξοπλισμού για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 90.000€.

4. Τοπικά σχέδια για την απασχόληση Δήμου Ηρακλείου 316.750€.