Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία ένταξης σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας.

Η παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη σε διακανονισμό δόθηκε έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4304/2014 - άρθρο 25 (ΦΕΚ 234, 23/10/2014, Τεύχος Ά)

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την επιχείρηση, έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε διακανονισμό με ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, δύναται να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς προκαταβολή, με προκαταβολή και ταυτόχρονη απαλλαγή του συνόλου ή μέρους των προσαυξήσεων, με δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι και 40 δόσεων και με ελάχιστο ποσό δόσης τα € 40,00.

Για το σκοπό αυτό, καλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας, να προσέλθουν μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2014 στα Γραφεία της επιχείρησης που βρίσκονται στο Αρκαλοχώρι, ώστε να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις (τηλ. επικοινωνίας: 28910 22222, eMail: [email protected]).

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η υπαγωγή στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, ενώ προβλέπονται κυρώσεις χωρίς άλλη διατύπωση (διακοπές υδροδότησης, αφαίρεση υδρομέτρων, αγωγές, βεβαίωση οφειλών στη Δ.Ο.Υ. κλπ.). για οφειλέτες που μετά τις 28/11/2014 θα διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς υπαγωγή στη ρύθμιση.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η 28η Νοεμβρίου είναι παράλληλα και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για ευνοϊκές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ενώ οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ορίζουν την εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων χωρίς άλλη διατύπωση για οφειλέτες που, μετά τις 28/11/2014, θα διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς υπαγωγή στις ρυθμίσεις.

Η επικοινωνία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας γίνεται στα τηλ.: 28913 40322, 28913 40323 (Αρκαλοχώρι), 28913 40125 (Καστέλλι), 28913 40405 (Θραψανό).