Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προχωρούν από κοινού στην λειτουργία (ΦΕΚ 163 Α’/20-8-2014) δύο καινοτόμων αυτοχρηματοδοτούμενων Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.).

Τα δύο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι διετή και θα οδηγούν στην απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στην:

· Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση, και στη
· Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering).
Στα πλαίσια των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης και Διδακτορικών Διατριβών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ενώ προβλέπεται η δυνατότητα και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών για ειδικές κατηγορίες φοιτητών και αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε μαθήματος.

Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο στους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε δύο πολύ σημαντικά αντικείμενα αποκτώντας ένα ισχυρό τίτλο σπουδών. Τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός σημαντικού αριθμού μαθημάτων που προσφέρονται για πρώτη φορά από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σ.Σ.Ε. Θα υπάρχει η δυνατότητα και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με υποστήριξη των σύγχρονων τεχνολογιών για ειδικές κατηγορίες φοιτητών μετά από σχετική απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η λειτουργία, για πρώτη φορά, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων καθιστά το όλο εγχείρημα εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα, αφού, μεταξύ των άλλων, τα Προγράμματα αυτά αναμένεται να παράγουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν τις δέουσες και αναγκαίες προϋποθέσεις για διεξαγωγή συγκροτημένης έρευνας σε σύγχρονες περιοχές ενδιαφέροντος τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Α.Ε.Ι. όσο και των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της χώρας. Επίσης, τα δύο πρωτοποριακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμένεται να προβάλλουν τη χώρα και να αποτελέσουν ένα σοβαρό πόλο έλξης ξένων σπουδαστών, ενώ θα δημιουργήσουν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας απασχόληση σε Έλληνες επιστήμονες.

Η σχετική πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων έχει ανακοινωθεί με καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων την 19η Δεκεμβρίου 2014 ενώ η έναρξη των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 16η Φεβρουαρίου 2015 σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Οι αιτήσεις, τα έντυπα, οι σχετικές οδηγίες καθώς και κάθε σχετική πληροφορία για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων www.sse-tuc.edu.gr αλλά και από τη γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2108904258.