Διοικητικά και οικονομικά θέματα πρόκειται να συζητήσουν οι δεκατρείς αιρετοί Περιφερειάρχες της χώρας, οι οποίοι θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννη Ραγκούση την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου στην Αθήνα.