Μετά τα 18 χρόνια θα αποκτούν οι μετανάστες δεύτερης γενιάς το δικαίωμα να αιτηθούν την ελληνική ιθαγένεια, όπως προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόβλεψη αυτή δεν αφορά τα παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αφού γι ' αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι θα συμβεί και θα αναλάβει σχετική επιτροπή κώδικα ιθαγένειας.

Η σύσταση της επιτροπής αυτής θα προβλέπεται στο νομοσχέδιο που να κατατεθεί. Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο Ραγκούση, τις διατάξεις του οποίου τροποποιεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υπήρχε η πρόβλεψη απόκτησης ιθαγένειας για όσα παιδιά μεταναστών γεννιούνται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που έχει σταλεί στα συναρμόδια υπουργεία, οι μετανάστες δεύτερης γενιάς θα αποκτούν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ιθαγένεια εφ´ όσον:

- έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων σε ελληνικό σχολείο
- έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ελληνικό σχολείο
- έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και απολυτήριο Λυκείου

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέτει την αίτηση από τα 16 ετών και θα λαμβάνει την Ιθαγένεια μετά τα 18.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναμενόταν να κατατεθεί ήδη από τον Φεβρουάριο του 2013, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νομού Ραγκούση του 2010. Τότε την τροποποίηση των διατάξεων είχε αναλάβει ο τότε αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χαράλαμπος Αθανασίου.

Η διαφορά του νόμου Ραγκούση με τον νόμο που πρόκειται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή είναι η εισαγωγή της παραμέτρου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

protothema.gr