Το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου, με την υπ. αρ. 193/5-11-2014 απόφαση του εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Χανίων στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου:

1/ εκφράζει την πλήρη και έντονη αντίθεση του στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης», η οποία θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό, στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή του τόπου μας, καθότι το αεροδρόμιο Χανίων αποτελεί βασική πύλη εισόδου για τη Δυτική Κρήτη και κύριο μοχλό κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του Ν. Χανίων.

2/ καλεί τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να μην προχωρήσει στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης-ξεπουλήματος του αεροδρομίου Χανίων - η οποία είναι δεδομένο ότι θα αποτελέσει τροχοπέδη στην τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Κρήτης – το οποίο πρέπει να παραμείνει υπό τον κρατικό έλεγχο προκειμένου η τιμολογιακή πολιτική να ασκείται από το Κράτος με ποιοτικές μα και συνάμα προσιτές υπηρεσίες για τους χρήστες του.

3/ συστρατεύεται απόλυτα με τις νομικές και άλλες ενέργειες των φορέων των Χανίων, όπως αυτές έχουν συναποφασιστεί σε σειρά συσκέψεων - για την προσβολή της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου «Ι. Δασκαλογιάννης».