Την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της μελέτης του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Τοπολίων», συνολικού π/υ 640.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), στο μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α 2007-2013) αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου με την υπ. αρ. 206/2014 ομόφωνη απόφαση του.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής μέσα από την εν λόγω μελέτη, είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του οικισμού Τοπολίων, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αυτού.