Η διαμόρφωση νέας εθνικής πολιτικής για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τις Βιβλιοθήκες θα βρεθεί στο επίκεντρο Συνδιάσκεψης, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, 27 και 28 Ιανουαρίου, στην Αίγλη του Ζαππείου.

Στη Συνδιάσκεψη έχουν κληθεί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας- που έρχονται σε επαφή με τη γνώση και την πληροφορία, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και μορφωτικών φορέων, εκπρόσωποι των κομμάτων και εμπειρογνώμονες από τις διεθνείς Ενώσεις Αρχείων και Βιβλιοθηκών.

Στόχος είναι, τα Αρχεία και οι Βιβλιοθήκες να αποτελέσουν πηγή γνώσης, πληροφόρησης, πολιτισμού, εκπαίδευσης και παραγωγικής διαδικασίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.