Το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) ξεκίνησε να υλοποιεί από την 1η Ιουλίου 2014 το πρόγραμμα LIFE13 INF/GR/000188 με τίτλο: «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (LIFE Natura2000ValueCrete), το οποίο έχει διάρκεια 4 χρόνια.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση εκστρατείας περιβαλλοντικής ενημέρωσης του πληθυσμού που κατοικεί και δραστηριοποιείται εντός των περιοχών NATURA 2000, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού της Κρήτης για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000.

Απώτερος σκοπός είναι η ανάδειξη της πολύτιμης συνεισφοράς των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στην κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, η προώθηση εναλλακτικών – περιβαλλοντικά ωφέλιμων – οικονομικών δραστηριοτήτων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού, έτσι ώστε να εμπλακεί ενεργά στην προστασία της βιοποικιλότητας στην Κρήτη (περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε επισυναπτόμενο έγγραφο).

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Natura2000ValueCrete θα γίνει την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014, η 1η Συνάντηση Εργασίας της Επιτροπής Συντονισμού Έργου με τη Συμβουλευτική Ομάδα Κοινωνικών Εταίρων (ΣΟΚΕ), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κύριων παραγωγικών φορέων εντός των περιοχών NATURA 2000 δηλ. αγρότες, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, αλιείς και επαγγελματίες του τουρισμού.

Η Συνάντηση Εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, Κόλπος Δερματά) στις 10.00 π.μ. (επισυνάπτεται το πρόγραμμα της συνάντησης).

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από 20 φορείς του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού από ολόκληρη την Κρήτη, με τους οποίους ήδη έχουν γίνει επαφές και έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν στη ΣΟΚΕ.

Η παρουσία σας και η προβολή εκ μέρους σας της συνάντησης είναι πολύτιμη, τόσο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου από το ΜΦΙΚ, όσο και για τη διασφάλιση της προστασίας της βιοποικιλότητας στη Κρήτη. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.