Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων απευθύνεται σε όσους υπέβαλαν φάκελο υποψηφιότητας στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στην τελευταία περίοδο 2014, στη ΔΑΟΚ Χανίων και κατατάχτηκαν στην κατηγορία επιλαχόντες και τους καλεί να παραλάβουν τις αποφάσεις έγκρισης Νέου Γεωργού που τους αφορούν.

Η παραλαβή των αποφάσεων θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ώρα 8.00-15.00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων στην Όαση Ν. Κυδωνίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως και να έχουν μαζί τους: 

α. φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας που επιθυμούν να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση
β. αστυνομική ταυτότητα
γ. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους μελετητές τους καθώς και στη ΔΑΟΚ Χανίων, στο τηλέφωνο 28213-46530.