Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ο επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη (www.kemea.gr), συνδιοργανώνει σήμερα 27 και αύριο 28 Νοεμβρίου, στο Ηράκλειο (Κέντρο Εκδηλώσεων "Οι Κουρήτες", 1ο χλμ. Γαζίου - Τυλίσου), Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο "European Symposium on Border Surveillance and Search & Rescue Technology - BSSAR 2014" και αντικείμενο θέματα Επιτήρησης Συνόρων, Έρευνας και Διάσωσης.

Σκοπός του Συμποσίου είναι η διασύνδεση των επιχειρησιακών αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και η αξιοποίηση των σύγχρονων λύσεων της τεχνολογίας.

Στο διεθνές συμπόσιο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των κοινοπραξιών δέκα (10) Ευρωπαϊκών (FP 7) και δύο (2) Εθνικών Ερευνητικών Έργων στην υλοποίηση των οποίων συμμετέχει το ΚΕ.ΜΕ.Α., και τα οποία αφορούν τεχνολογίες για την επιτήρηση συνόρων («ΠΕΡΣΕΑΣ», «EWISA», «JASON» και «ΑΚΡΙΤΑΣ» - εθνικό έργο που συντονίζει το ΚΕ.ΜΕ.Α.), εναέρια μέσα επιτήρησης («SUNNY», «AIRBEAM»), διαχείριση κρίσεων («BRIDGE», «DISASTER») και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης («DARIUS», «ICARUS»).

Τα παραπάνω έργα έχουν ολοκληρώσει, στο σύνολό τους, την φάση υλοποίησης της έρευνας και αξιολογήσει σε υψηλό ποσοστό τα συστήματα που ανέπτυξαν, μέσα από ένα μεγάλο αριθμό ασκήσεων πεδίου.

Στο πλαίσιο του συμποσίου, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των έργων αυτών, θα εκτεθούν προϊόντα και συστήματα και, θα πραγματοποιηθούν υπαίθριες επιδείξεις των αντίστοιχων τεχνολογικών λύσεων (28/11/2014).

Παράλληλα, θα διενεργηθεί δημόσια συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτών των λύσεων, την αξιολόγησή τους και τους τρόπους χρήση τους από επιχειρησιακής άποψης.

Στις εργασίες του συμποσίου έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν είκοσι ένα (21) κράτη - μέλη της Ε.Ε., εκπροσωπώντας, μεταξύ άλλων, διεθνείς και εθνικές Αρχές και Υπηρεσίες, Διεθνείς Οργανισμούς, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, βιομηχανικούς οργανισμούς, Μ.Μ.Ε. και φορείς – χρήστες.