Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτης, ιδιωτική υπάλληλος με 8 δάνεια σε 3 τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 274.000,00 ευρώ με εισόδημα 700,00 ευρώ .

H οφειλέτης, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, δυνάμει της με αριθμό 374/24-06-2014 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Χανίων,
πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή της στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και τέλος, την καταβολή του ποσού των 44 ευρώ συνολικά και για τα τρία δάνεια μέχρι την επανασυζήτηση της υπόθεσης.

Επιτρέπει, χωρίς να την υποχρεώνει, να μην καταβάλλει τρεις μηνιαίες δόσεις το χρόνο, κατά τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και το μήνα Αύγουστο που κατά παράδοση αποτελεί μήνας διακοπών.

Απο την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ ώρες 10.30 - 13.00  και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00 στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 68 ή να επικοινωνήσουν με την Ένωση: Τηλ. : 28210862452821086245 Φαξ : 28210862452821086245 e-mail: [email protected] www.eeke.gr