Το Διοικητικό Συμβούλιο του “Πολιτιστικού Συλλόγου Φαλλελιανών ''Η Δημιουργία'', προσκαλεί τα μέλη του άνω Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 30 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30 στα Γραφεία του Συλλόγου, που είναι στο Κολένι Κισσάμου , με θέματα Ημερήσιας Διατάξεως τα παρακάτω:

1.Παρουσίαση μελέτης, για την Αξιοποίηση της Δωρεάς κας Ψαράκη Αγγεληκής απο το Αρχιτεκτονικό γραφείο κας Χαριτάκη Άννας
2.Παρουσίαση Ημερολογίου 2015.
3.Προγραματισμός εκδηλώσεων 2015
4.Πρόσθετα θέματα που θα προταθούν κατά την άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.