Προεγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης η δημοπράτηση του 1ου υποέργου «Υδρευτικά και Αποχετευτικά Δίκτυα», προϋπολογισμού 353.000 Ευρώ, του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Σεισάρχων Δήμου Ανωγείων. 

Η δημοπράτηση του υποέργου από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ορίστηκε για την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014, ενώ αρχές του 2015 αναμένεται και η προέγκριση του 2ου υ-ποέργου, που αφορά στην ανάπλαση του κεντρικού δρόμου, προϋπολογισμού 157.440 Ευρώ.