Με το νέο Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Vella συναντήθηκε στη Βενετία ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για Ευρωπαικά θέματα Γιώργος Αλεξάκης.

Ο κ. Αλεξάκης συμμετέχει στο διμερές συνέδριο της Ευρωπαικής Ένωσης στη Βενετία με θέμα το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τις επιρροές του στον παράκτιο και παραθαλάσσιο τουρισμό, θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την Κρήτη και τον τουρισμό της.

Ο Αλεξάκης ανέφερε στον Επίτροπο ότι η Κρήτη, η Κύπρος και η Μάλτα (πατρίδα του κ. VELLA) δέχονται και επηρεάζονται αρνητικά από την κλιματική αλλαγή, ζητώντας μάλιστα να αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία και του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου.

 Ο κ. Αλεξάκης στο τέλος της συνάντησης δώρισε χάρτη-γκραβούρα στον Ευρωπαίο Επίτροπο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το νησί μας.